Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Kära medlemmar!

Välkomna till ett nytt verksamhetsår!

På årsmötet tillsattes ny styrelse och vi vill med detta mail presentera oss och informera lite om verksamheten framöver.
I styrelsen sitter nu Joakim, Jack, Martin, Jack och Yulia.


Gällande träningstillfällen under vårterminen beslutades att
Styrelsen söker en lokal som kan ta fler tränande mot en lägre kvadratmeterhyra. Idag håller salen för ett ungefärligt maxtal på 20 fäktare per gång vilket sätter en gräns för hur många medlemmar som kan vara aktiva och betalande. Styrelsen tar kontakt med tredje part, men tipsa oss gärna om ni har kännedom om bra lokaler utifrån ovanstående kriterier.


Betalas till
PlusGiro 60 52 64-1
Avgift/Fee VT18: 1300 SEK


Skriv ditt namn och e-mail i betalningsmeddelandet så att vi vet att du har betalat.


Materielbehov
Årsmötet beslutade också att avsätta en summa på 10 000 kronor för materielinköp.
Styrelsen ser tillsammans med tränarna över utrustningen och tar fram kostnadsförslag på det som behöver köpas in.Styrelsen uppdrogs av årsmötet att försöka sälja begagnad utrustning som ej behövs.

Materielbehovet för rapirfäktningens del handlar om att utrustningen är mycket gammal och sliten och inte innehåller alla storlekar, medan långsvärdsutrustningen behöver fler uppsättningar svärd för att erbjuda deltagare som ej har egen utrustning.


Evenemang
Ett bra sätt att få budgeten på fötter är att erbjuda fäktningslektioner till företags kickoffer, födelsedagskalas eller möhippor/svensexor. Om ni har kontakter inom organisationer, som ni tror kan vara intresserade, meddela gärna detta till styrelsen.


Vänliga Hälsningar!

Styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------

Dear members!

Welcome to a new year with SPIFF!

During the yearly meeting a new board was elected, and we would like to take a minute to introduce ourselves and our planned activities for the coming year.
The current board consists of Joakim, Jack, Martin, Jack och Yulia.


Regarding the training for the coming year it was decided that:
The club is looking for a bigger and more affordable training hall to conduct our activities in. Our current hall can only hold roughly 20 fencers at once which limits how many active members the club can accomodate. The board is looking for alternatives, but please contact us if you know something that matches the above criteria.

Pay to
PlusGiro 60 52 64-1
Avgift/Fee VT18: 1300 SEK


Please write your name and e-mail in the message box so we know who sent the payment.


Need for materials
The yearly meeting additionally decided to put aside a sum of 10000 SEK for purchase of material.
The board along with the trainers will oversee the club's material need. If needed, they will produce a cost estimate of any material that we need to buy. The board was also asked by the yearly meeting to sell used equipment that we no longer need.

The material needed for the rapier fencers concerns the age and also the adaptability of the current equipment, whereas the longsword fencers need more swords to offer new participants.


Events
A good way of putting our budget back on track is to offer fencing classes to corporate kick-offs, birthday and/or bachelor parties. If you have contacts within organisations that you think might be interested, please contact the board.


Best regards,

The board

Aktuell info


2018-07-10

Långsvärdsträningen är vid KTH imorgon (11/07), det vill säga samma plats som måndags- och lördagsträningarna.


2018-07-03

Träningen Lördagen den 7/7 är inställd pga SM

Training is canceled on Saturday 7/7 due to SM


2018-04-08

Efter Medeltidshelgen i kungsan (14-15:e april) flyttar vår träning sedvanligt utomhus. Tills vidare kommer det vara som tidigare år, med följande tid och plats:

Mån 18-20 KTH: Karta KTH
Ons 18-20 Huvudsta: Karta Huvudsta
Lör 10-12 KTH: Karta KTH


2017-08-31

Träningen flyttar inomhus / Indoor training commences

Hej alla fäktare! Fr.o.m 4:e September flyttar måndags- och onsdagsträningarna inomhus, i den "gamla vanliga" platsen i Bergshamra. Lördagsträningarna är tillsvidare fortfarande utomhus, mer information kommer snart.

karta: http://kartor.eniro.se/m/7jwAF

-----------

Hello all fencers! From the 4:th of September the monday and wednesday sessions are indoors, in our usual hall at Bergshamraskolan. Saturday sessions are still outside at KTH, more info on those will come soon.

map: http://kartor.eniro.se/m/7jwAF


2017-08-09

Måndag 14:e augusti kommer vi att hålla en workshop i dusack.

Monday the 14:th of August, we will be having a dusack workshop.


Kontakta Styrelsen/Contact the Board: styrelsen.spiff@gmail.com