Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Kära medlemmar!

Välkomna till ett nytt verksamhetsår!

På årsmötet tillsattes ny styrelse och vi vill med detta mail presentera oss och informera lite om verksamheten framöver.
I styrelsen sitter nu Ilaria, Jack, Martin, Tobias och Stefan.


Gällande träningstillfällen under vårterminen beslutades att
Styrelsen söker en lokal som kan ta fler tränande mot en lägre kvadratmeterhyra. Idag håller salen för ett ungefärligt maxtal på 20 fäktare per gång vilket sätter en gräns för hur många medlemmar som kan vara aktiva och betalande. Styrelsen tar kontakt med tredje part, men tipsa oss gärna om ni har kännedom om bra lokaler utifrån ovanstående kriterier.


Betalas till
PlusGiro 60 52 64-1
Medlemsavgift: 200 SEK/år
Träningsavgift: 1200 SEK/termin

(För att delta bör båda avgifter vara betalda.)


Skriv ditt namn och e-mail i betalningsmeddelandet så att vi vet att du har betalat.


Materielbehov
Årsmötet beslutade också att avsätta en summa på 10 000 kronor för materielinköp.
Styrelsen ser tillsammans med tränarna över utrustningen och tar fram kostnadsförslag på det som behöver köpas in.Styrelsen uppdrogs av årsmötet att försöka sälja begagnad utrustning som ej behövs.

Materielbehovet för rapirfäktningens del handlar om att utrustningen är mycket gammal och sliten och inte innehåller alla storlekar, medan långsvärdsutrustningen behöver fler uppsättningar svärd för att erbjuda deltagare som ej har egen utrustning.


Evenemang
Ett bra sätt att få budgeten på fötter är att erbjuda fäktningslektioner till företags kickoffer, födelsedagskalas eller möhippor/svensexor. Om ni har kontakter inom organisationer, som ni tror kan vara intresserade, meddela gärna detta till styrelsen.


Vänliga Hälsningar!

Styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------

Dear members!

Welcome to a new year with SPIFF!

During the yearly meeting a new board was elected, and we would like to take a minute to introduce ourselves and our planned activities for the coming year.
The current board consists of Ilaria, Jack, Martin, Tobias och Stefan.


Regarding the training for the coming year it was decided that:
The club is looking for a bigger and more affordable training hall to conduct our activities in. Our current hall can only hold roughly 20 fencers at once which limits how many active members the club can accomodate. The board is looking for alternatives, but please contact us if you know something that matches the above criteria.

Pay to
PlusGiro 60 52 64-1
Medlemsavgift: 200 SEK/year
Träningsavgift: 1200 SEK/semester

(to participate, both fees should be paid)


Please write your name and e-mail in the message box so we know who sent the payment.


Need for materials
The yearly meeting additionally decided to put aside a sum of 10000 SEK for purchase of material.
The board along with the trainers will oversee the club's material need. If needed, they will produce a cost estimate of any material that we need to buy. The board was also asked by the yearly meeting to sell used equipment that we no longer need.

The material needed for the rapier fencers concerns the age and also the adaptability of the current equipment, whereas the longsword fencers need more swords to offer new participants.


Events
A good way of putting our budget back on track is to offer fencing classes to corporate kick-offs, birthday and/or bachelor parties. If you have contacts within organisations that you think might be interested, please contact the board.


Best regards,

The board

Aktuell info


2020-10-29

Viktig uppdatering:

Träningen är från och med idag INSTÄLLD fram tills den 19:e november med hänvisning till Folkhälsomyndighetens nya restriktioner. Frågar kan riktas till styrelsen via mail (styrelsen.spiff@gmail.com) eller genom våran Discord.


2020-08-31

Nu har vår träning flyttat inomhus. Se hemsidan för tider och platser, samt våra rekommendationer för träning under corona-pandemin.

OBS: Eventuellt har vi inte tillgång till omklädningsrum i Bergshamraskolan. Fäktare uppmanas att byta om hemma.


2020-04-02

Nu flyttar vår träning som sedvanligt utomhus. Från och med lördag 4:e april är det dags med följande tider och platser:

Mån 18-20 KTH: Karta KTH
Ons 18-20 Huvudsta: Karta Huvudsta
Lör 10-12 KTH: Karta KTH

Now we take our training outdoors, as per usual. April the 4:th is the first outdoor session, we will have the same time but the training will be in these places:

Mon18-20 KTH: Map KTH
Wed 18-20 Huvudsta: Map Huvudsta
Sat 10-12 KTH: Map KTH


2019-12-26

Höstterminen är nu över och fäktningen börjar igen 11:e januari, på samma plats och tid. Nybörjarträningar börjar fr.o.m. måndag den 13:e januari

-

The fall semester is over and the spring semester begins on the 11th of January, with beginner practices starting from Monday the 13th of January.


2019-08-27

Den 2a september börjar höstterminen och då flyttar vi som vanligt in i Bergshamraskolans gymnastiksal. Karta

The fall semester starts on the 2nd of September and we will as usual be moving indoors at Bergshamraskolan. Map


Kontakta Styrelsen/Contact the Board: styrelsen.spiff@gmail.com